Română
|
Русский
|
English
SKYTOWER   »   Evenimente

Companiile autohtone au participat la seminarul "Exportul fructelor şi legumelor în Uniunea Europeană (Germania)”

10 iunie 2009


La 10 iunie 2009, Organizaţia de Promovare a Exportului din Moldova a organizat în incinta Centrului Internaţional de Business  seminarul cu genericul „Exportul fructelor şi legumelor în Uniunea Europeană (Germania)”.

Acest eveniment important pentru companiile moldovenesti orientate spre export a fost organizat de către Organizaţia de Promovare a Exportului din Moldova, cu sprijinul proiectului Uniunii Europene "Suport pentru promovarea exportului şi atragerea investiţiilor în Republica Moldova" si în cooperare cu Proiectul Dezvoltării Businessului Agricol (PDBA/CNFA), finanţat de către Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internaţională (USAID).   

Obiectivul major al evenimentului a constat în familiarizarea companiilor moldoveneşti orientate spre export cu regulile şi condiţiile de acces pe piaţa Uniunii Europene, în special, pe piaţa Germaniei, a produselor industriei agricole. La seminar au participat cca 30 companii moldoveneşti, ce activează în domeniul industriei agroalimentare, precum şi reprezentanţi ai ministerelor, asociaţiilor, mass-media.

Evenimentul a fost moderat de către Dl. Andrei TIMUŞ, Director Executiv OPEM, care a salutat participanţii seminarului, menţionînd însemnătatea desfăşurării acestor seminare pentru stimularea comerţului exterior. Prezent la seminar, Dl. Octavian CALMÎC, Directorul Direcţiei Generale Politici Comerciale, a inaugurat evenimentul dat susţinînd, că, în condiţiile în care criza economică mondială are un impact major asupra comerţului exterior, aceste iniţiative de a organiza astfel de seminare cu tematice informative devin de o importanţă specială. În acest sens, Preferinţele Comerciale Autonome, acordate Republicii Moldova de către Uniunea Europeană nu sunt încă valorificate la justa lor valoare din cauza existenţei cerinţelor stricte de acces pe piaţa Uniunii Europene, a afirmat Dna. Speranţa OLARU, Managerul Proiectului Delegaţiei Comisiei Europene la Chişinău.   

Seminarul s-a desfăşurat în două părţi. Prima parte a seminarului a inclus prezentarea Dlui Andrei CUMPANICI, Coordonator Securitate Alimentară şi Calitate (PDBA), care a adus la cunoştinţa participanţilor informaţia despre securitatea alimentară şi cerinţele de calitate pentru piaţa UE, precum şi modificările recente în regulamentele privind securitatea alimentară, cerinţele de acces pe piaţă şi taxe. În conformitate cu prezentarea dată, orice produs alimentar trebuie să corespundă tuturor cerinţelor privind producerea, procesarea, ambalarea, marcarea, etichetarea, etc. pentru a avea acces pe piaţa europeană.   

Cît priveşte cea de-a doua parte a seminarului, acesta deasemenea a fost divizată în două compartimente, focusîndu-se, primordial, pe piaţa Germaniei. Dl. Jens HAUSER, Specialist în domeniul cercetării pieţei din Germania, a venit cu o descriere generală a pieţei alimentare germane, axîndu-se pe piaţa fructelor şi legumelor, menţionînd că Germania este a 4-a ţară din UE, care importă fructele şi legumele proaspete şi este unul din cei mai mari consumători al legumelor şi fructelor conservate. În continuare, Dl. Jens HAUSER a prezentat unele alternative pentru stabilirea si aprofundarea contactelor cu importatorii germani. În acest sens, printre cerinţele businessman-ilor germani pentru selectarea partenerilor de afaceri se enumeră dispoziţia certificatelor de calitate, disponibilitatea livrării produselor în cantităţi mari, perioada fiind de 4-6 săptămâni.

În ceea ce priveşte oportunităţi de export, Dl. Jens HAUSER a informat, că importatorii germani sunt interesaţi să-şi lărgească baza de contacte, în special cu furnizorii fructelor şi legumelor organice. Majoritatea produselor, ce au o cerere sporită pe piaţa germană, precum ar fi nucile greceşti, merele, strugurii de masă, etc., sunt cultivate în Moldova, de aceea există şanse mari în stabilirea contactelor moldo-germane. Totodată, prezentatorul a relatat, că există şi unele obstacole în exportul pe piaţa Germaniei, precum ar fi necunoaşterea produselor agricole moldoveneşti şi potenţialului de export al Moldovei, concurenţa înaltă cu alte ţări ale UE, care sunt partenerii principali în relaţiile comerciale cu Germania.

La finele seminarului au fost adresate întrebări prezentatorilor, în urma cărora s-au constatat următoarele concluzii:

  • examinarea posibilităţii de înlăturare a taxei de 1,5 % la exportul produselor agricole autohtone sau cel puţin stabilitatea acesteia în următorii ani;
  • focusarea atenţiei asupra procesului de certificare şi standardizare a produselor, acesta fiind unul dintre cele mai principale condiţii de acces pe piaţa europeană a produselor moldoveneşti.   

În linii generale, prezentările efectuate, precum şi seminarul dat au provocat reacţii pozitive din partea publicului prezent. Mai mult de atît, în timpul seminarului, participanţilor i-au fost distribuite chestionarele, în care aceştia s-au pronunţat pentru organizarea mai multor seminare de acest gen în viitor

Comunitatea Oamenilor de Afaceri:
Camera di comercio
Parteneri:
Transcor
Chişinău  °C
°
Chişinău